Merk

Denne artikkelen inneholder video og lyd. Sjekk at høytalerne er skrudd på.

Bruk hjulet på musen eller pilene på tastaturet for å navigere mellom sidene.

Sveip mellom sider

Sirkulær verdikjede for tekstil

Logo https://marintavfall.mepex.no/sirkulaer-verdikjede-for-tekstil

- Tenk at dette er tekstiler som vi har kastet i restavfallet. De er fullt brukbare og kunne vært brukt om igjen av andre, sier Kristiane.

Tekstilene hun har stylet og satt sammen til fullt brukbare antrekk, er funnet i ulike analyser av restavfallet som Mepex har gjennomført.
Gå til første side
- Av det som havner i restavfallet, er det dessverre store mengder fullt brukbare tekstiler som kunne vært levert til en av innsamlingsboksene, sier Kristiane Rabben.

Tallene er basert på analyser gjennomført i samarbeidsprosjektet Wasted Textiles, ledet av Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet.

Se sak på nrk.no
Gå til første side
Tekstilene de har analysert, har husstandene enten levert til innsamlingsbokser for tekstiler, kastet i restavfallsbeholderen hjemme eller på gjenvinningsstasjonen.
Gå til første side
Gå til første side

Gå til første side

Vi må produsere mindre og kjøpe færre tekstiler, og vi må bruke hvert plagg lengre. Tekstiler vi ønsker å kvitte oss med må ikke kastes i restavfallet, men leveres til en løsning for innsamling av brukte tekstiler.

Fra 1. januar 2025 får norske kommuner ansvaret for innsamling av brukte tekstiler, klær og sko. NF&TA  - klyngen for tekstilnæringen i Norge, fikk midler fra Handelens Miljøfond for å gjennomføre et nasjonalt prøveprosjekt for å teste ut ulike måter å samle inn tekstiler på. Dette prosjektet har Mepex vært prosjektleder for. 


Gå til første side

Pilotprosjektet

Trondheim: Henteordning  for ødelagte tekstiler i utdelt sekk
Bergensområdet:
Bringeordning for ødelagte tekstiler til to gjenvinningsstasjoner
Stavanger:
Bringeordning for brukbare og ødelagte tekstiler levert sammen til innsamlingsbokser for tekstiler og henteordning via hentavfall.no
Lørenskog:
Hente- og bringeordning for brukbare og ødelagte tekstiler i samme sekk
Drammensregionen:
Bringeordning for ødelagte tekstiler til fire gjenvinningsstasjoner
Fredrikstad:
Henteordning for brukbare og ødelagte tekstiler levert i hver sin utdelte sekkGå til første side
Gå til første side
I prøveprosjektet var det de to henteordningene i Trondheim og Fredrikstad som ga størst økning i mengde innsamlede tekstiler, regnet i kilo per innbygger.

I Trondheim ble det delt ut sekker til de ødelagte tekstilene, og sekkene ble hentet hjemme hos husstandene. I Fredrikstad ble det delt ut sekker både til de brukbare og ødelagte tekstilene. Husstandene bestilte selv henting via kommunens digitale tømmekalender. 
Gå til første side
Resultatene fra prøveprosjektet i Fredrikstad viser at kun 27 % av de ødelagte tekstilene som husstandene hadde levert inn i tekstilinnsamlingen, hadde ombrukskvalitet. Med utdeling av to sekker; en for ødelagte og en for brukbare tekstiler, er det grunn til å tro at sekkene var et godt verktøy for skille de to kvalitetene.
Gå til første side
Dette målet var det kun prøveprosjektet i Bergensområdet som oppnådde.
Resultatene fra restavfallsundersøkelsen viste en reduksjon i mengden tekstiler i restavfallet på 59 prosent sammenliknet med året før.

Gå til første side
Hvilken ordning innbyggerne har testet ut, ser ikke ut til å spille noen stor rolle i forhold til hvor fornøyde de er. De er generelt fornøyde med å kunne levere ødelagte tekstiler i tekstilinnsamlingen, og opplever det som et forbedret tilbud.

Gå til første side
Det ble benyttet en rekke kanaler for å nå ut til innbyggerne med informasjon om prøveprosjektet. Direkte kommunikasjon, som tilsendte brosjyrer, sekker og SMS viste seg å være effektive kanaler. Innbyggerne har også fått god veiledning fra de ansatte på gjenvinningsstasjonene. 

Flere av prøveprosjektene hadde gode oppslag i lokalmedia og bydelsaviser. Dette har bidratt til å nå frem til innbyggerne med informasjon om prøveprosjektet.
Gå til første side
Gå til første side

Grovsortering skiller ombruk, materialgjenvinning og avfall

Målet med testene var å se på kvaliteten på grovsorteringen og tekstilenes fibersammensetning.
Gå til første side
De sørget også for at de ødelagte tekstilene ble sortert etter om de var egnet for automatisk farge- og fiberdetektering eller ikke.

Grovsorteringen ble gjennomført av Fileks, Kirkens Bymisjon, UFF og Fretex.
Gå til første side
I grovsorteringen ble tekstilene sortert i kategoriene brukbare-, ødelagte- og våte/tilgrisede tekstiler, klær og sko. 


Gå til første side

Automatisk sortering

Totalt ble 10,7 tonn tekstiler sendt til Tomras test-sorteringsanlegg i Koblenz og Siptex' fullskalaanlegg i Malmø.


Gå til første side
I Siptex' fullskala anlegg for automatisk farge- og fiberdetektering i Malmö, fraktes tekstilene på belter før NIR maskinene registrerer farge og fiber på hvert tekstil. Luftdyser "skyter" de analyserte tekstilene over i kategorien tekstiler de tilhører.

Farge- og fibersortering er nødvendig for effektiv materialgjenvinning av tekstiler til fiber.
Foto: SysavSiptexGå til første side
Mottaker av de ferdig sorterte tekstilene vil ha minst mulig "forurensing" med på kjøpet. Derfor hadde Siptex ekstra kriterier, som sa at tekstilene ikke skulle inneholde flammehemmere, Gore-Tex, store broderier, gummi- eller folietrykk.

Foto: SysavSiptex
Gå til første side
Det vil si at innsamlerne hadde gjort en god jobb med grovsorteringen, og at tekstilene egnet seg godt for automatisk fibersortering.
Når det gjaldt fibersammensetning, hadde disse tekstilene en høy andel bomull.Gå til første side
Gå til første side
Gå til første side
Scroll nedover for å fortsette Sveip for å fortsette
Sveip for å fortsette