Merk

Denne artikkelen inneholder video og lyd. Sjekk at høytalerne er skrudd på.

Bruk hjulet på musen eller pilene på tastaturet for å navigere mellom sidene.

Sveip mellom sider

Materialgjenvinning av tekstiler

Logo https://marintavfall.mepex.no/innblikk-i-materialgjenvinning-av-tekstiler

Introduserer studieturen

Gå til første side

Kverning og rivning

Frankenhuis ligger i Almelo, og foretar mekanisk materialgjenvinning av fiber.

Her ser vi et parti forhåndssortert denim med lav andel elastan, klargjort for kverning.

Før kverning er det viktig å fjerne elementer som ikke lar seg materialgjenvinne sammen med tekstilene. Det innebærer blant annet å fjerne glidelåser, knapper, harde sømmer, broderi og folie-print.

Gå til første side
En av prosessene er å kappe opp denimen i mindre biter. 

Gå til første side
Etter flere runder med kverning og rivning av denimen, dannes en myk "fluff".

Dette produktet presses sammen til baller.
Gå til første side
Dette produktet selges til bedrifter som fremstiller ny tråd som inngår i nye tekstiler, og til bedrifter som lager andre produkter enn nye tekstiler.
Gå til første side

post consumer tekstiler

Bedriften Wolkat samler selv inn tekstiler som forbruker ikke lengre vil ha. Her gjennomfører de en grovsortering av tekstilene.

Grovsorteringen er nødvendig for å sikre at de brukbare tekstilene kan inngå i verdikjeden for ombruk, og at de ødelagte tekstilene kan materialgjenvinnes. 


Gå til første side
Gå til første side
Wolkat produserer nye tekstiler av resirkulerte tekstiler.


Gå til første side
Wolkat designer og produserer nye klær laget av deres resirkulerte tekstiler.
Gå til første side

Lagres - trolig slettes

Vi i Mepex jobber med verdikjeder for tekstiler. Vi har nettverk og innsikt som gjør oss til en bidragsyter for kommuner og avfallsselskap som skal etablere innsamlingsløsninger og tilhørende infrastruktur som på en god måte håndterer de brukte tekstilene.

Kristiane Rabben

Seniorrådgiver i Mepex
kristiane@mepex.no

Frode Syversen
Daglig leder i Mepex
frode@mepex.no
Gå til første side
Scroll nedover for å fortsette Sveip for å fortsette
Sveip for å fortsette