Notice

This multimedia story format uses video and audio footage. Please make sure your speakers are turned on.

Use the mouse wheel or the arrow keys on your keyboard to navigate between pages.

Swipe to navigate between pages.

Let's go

Dybdeanalyse av marint avfall

Logo https://marintavfall.mepex.no/dybdeanalyse-av-marint-avfall

Mepex har fått midler fra Miljødirektoratet til å skaffe til veie mer kunnskap om det marine avfallet. For å nå dette målet, har Mepex utviklet en modell for dybdeanalyse i lab.
– Modellen vi benytter her i analyseverkstedet i Slemmestad går mer i dybden enn den vi benytter ute i felt, forteller Rebecca Briedis i Mepex Consult. 

Goto first page
Mepex får bigbags med et representativt utvalg ryddeavfall fra ulike strandryddeaksjoner til sitt analyseverksted i Slemmestad.
– Analyseteamet sorterer og analyserer avfallet fra de ulike strandryddeaksjonene hver for seg, slik at vi har resultater for hver av aksjonene og samlet for de nærmere 50 aksjonene vi har analysert avfall fra, forteller Rebecca.
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Tallak Syversen, Mepex

Open video

Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
I løpet av de tre årene Mepex har dypdykket i plasthavet, har vi søkt eksperthjelp fra ulike fagmiljøer. – Sammen med Hold Norge Rent har vi invitert representanter fra industri, fiskeri og oppdrettsnæringen og byggenæringen til såkalte fagpanel. På disse fagpanelene har vi gått gjennom marint avfall som vi ikke vet hva er eller hvem som er kilden. Med hjelp fra de ulike fagmiljøene, har vi fremskaffet ny kunnskap om både kategori, kilde og også noen gang alder, opprinnelse og materialtyrpe/plasttype, forteller Rebecca Briedis.
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Fanny Pindsle, Hold Norge Rent og Rebecca Briedis, Mepex

Open video

Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
Goto first page
Følger du denne linken, kommer du til et kart hvor du kan trykke på de røde prikkene og finne detaljerte resultater fra de ulike strandryddeaksjonene: https://storage.googleapis.com/1kart2/index.html#5/65.433/12.382
Goto first page
I agree with being shown Datawrapper charts. More information
Toggle

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Det er en vesentlig forskjell mellom ti-på-topp-listene avhengig om vi ser på vekt eller antall.
– Ser vi på antall topper EPS; ekspandert polystyren (isopor) ti-på-topp listen. Dette skyldes både at mye EPS kommer på avveie og at den etter hvert deler seg i mange små biter.

Goto first page
I agree with being shown Datawrapper charts. More information
Toggle

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Ser vi på vekt, er det mest av utstyr og produkter relatert til fiskeri- og oppdrettsnæringen og annen marin virksomhet, forklarer Briedis.
– Ti-på-topp-listen basert på antall viser dessuten langt mer forbrukerrelatert avfall enn om vi ser på listen basert på vekt, forteller Briedis.

Det å ha både vekt og antall for alle registrerte enheter har gitt ny kunnskap som er viktig for å forstå omfanget av forsøplingen og hva som skal til for å begrense den.
Goto first page
Scroll down to continue Swipe to continue
Swipe to continue