Notice

This multimedia story format uses video and audio footage. Please make sure your speakers are turned on.

Use the mouse wheel or the arrow keys on your keyboard to navigate between pages.

Swipe to navigate between pages.

Let's go

Datafangst i urørt terreng

Logo https://marintavfall.mepex.no/datafangst-i-urort-terreng

Sammen med In the same boat, Norges Miljøvernforbund, Hold Norge Rent og Senter for oljevern og marint miljø har Mepex vært med på tokt langs Finnmarkskysten for å rydde strender.

– For Mepex har toktet vært viktig for skaffe mer data om type avfall, kilden til avfallet, materialtyper, geografisk opprinnelse og alder, forteller Tallak Syversen i Mepex.


Undersøkelsen det vises til er utført av Opinion på vegne av Universitetet i Bergen, Bergen kommune og Havforskningsinstituttet.  
Goto first page
 – På toktet i Finnmark har vi testet ut en metode for registrering av marint avfall for profesjonelle strandryddere i felt, og vi har hatt analyse-opplæring av de frivillige strandrydderne som er med på toktet fra In the same boat, forteller Tallak Syversen i Mepex.

Modellen Mepex har testet ut er en forenklet utgave av den som benyttes i dybdeundersøkelser av marint avfall i verkstedet til Mepex i Asker. Den forenklede metoden bygger på de samme kategoriene som i dybdeanalysen, men mange av kategoriene er slått sammen for å forenkle registreringen.
Goto first page
Mange strender i Finnmark er lite tilgjengelige. For å komme til Syltevika, måtte vi ta beina fatt.

Det ble en uforglemmelig anmarsj i et unikt kystlandskap. Vi så havørnen over oss, og jammen dukket ikke en nysgjerrig reinsbukk opp mellom steinformasjonene.
   
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
Store kvaser. Små biter. Gjemt mellom drivved, steiner og sand. Sekkene fylles fort i Syltevika. Det blir mange og tunge løft i løpet av en dag.


Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
Det å ha en båt som gjør det mulig å komme til på lite tilgjengelig strender og  hente ut alt  avfallet, har vært en viktig suksessfaktor under Finnmarkstoktet.
Goto first page
Stål i ben og armer. En strandrydder får god trim i løpet av en dag. Det er ikke få kilo som legges opp i sekker, løftes ombord i båten og så fra båten og i land. God løfteteknikk og fokus på HMS og trygg ilandsetting har vært viktig under hele toktet.Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
Modellen Mepex benytter for å gjøre dybdeundersøkelser av marint avfall i laboratorium, består av 140 kategorier som avfallet sorteres etter.

– Metoden vi har testet ut på dette toktet, bygger på de samme kategoriene som i dybdeanalysen, men her har vi slått sammen flere kategorier til totalt 35 for å forenkle registreringen, forteller Tallak Syversen.

Målet er en finne frem til en registreringsmetode basert på dybdeanalysen som erfarne strandrydderne kan bruke.

– Vi håper våre erfaringer kan være et viktig bidrag til det arbeidet Hold Norge Rent og Senter for oljevern og marint miljø jobber med for å få en enhetlig og helhetlig måte å registrere avfallet på fra 2020, sier Tallak.

Han synes metoden har fungert bra. Forenklinger i felt er nødvendig, men når vi også gjør parallelle analyser inne på verksted kan datasettene utfylle hverandre og sikre god kvalitet.
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Aksel er fisker bosatt i Vardø. Han er engasjert strandrydder i Varangerfjæras Venneforening. Hans erfaring og kunnskap kom medarbeiderne i Mepex godt til nytte i arbeidet med å registrere og analysere avfall.

Open video

Goto first page
0:00
/
0:00
Start video now
Goto first page
I agree with being shown Datawrapper charts. More information
Toggle

To opt out of displaying external embeds, manage settings here.

Med utgangspunkt i analysen Mepex utførte i Vadsø, har vi laget ti på topplister fra strandryddeaksjonene der, både basert på antall og vekt. Analysen baserer seg på ca. 580 kg  sortert marint avfall bestående av ca. 1400 enheter.

De to diagrammene viser store forskjeller, og viser hvor viktig det er å registrere både antall og vekt på strandryddeavfallet.
Goto first page
Mepex vil takke alle som bidro til at vi fikk testet nye metoder for registrering og analyse av marint avfall:
In the same boat
Norges Miljøvernforbund
Hold Norge Rent 
Senter for oljevern og marint miljø


Prosjektet (Mepex-prosjektet) er gjennomført med støtte fra Miljødirektoratet.

Goto first page

Scroll down to continue Swipe to continue
Swipe to continue